Een ogenblik geduld a.u.b.

Sectorrapportages

Zeven bestuurders aan het woord

Description

Naar aanleiding van de eerste sectorrapportages voor het primair en voortgezet onderwijs, die vanaf 7 oktober openbaar zijn, hebben we vinger aan de pols gehouden bij het onderwijsveld.

Zeven schoolbestuurders vertellen in woord en beeld welke thema’s in hun regio op dit moment aandacht verdienen. Ook geven ze aan hoe in hun ogen collega-bestuurders en politiek daaraan kunnen bijdragen.

  • Frits Hoekstra van SCOPE-scholen geeft de urgentie aan van meer leraren en goed taal- en rekenonderwijs voor kansengelijkheid.
  • Ingrid de Bonth van Lucas Onderwijs roept op om verdergaand samen te werken in de onderwijssector voor meer collectieve slagkracht.
  • Arnold Jonk van STAIJ pleit voor hogere kwaliteit van onderwijs voor álle kinderen met het oog op kansengelijkheid.
  • Arlène Denissen van Signum (tot 1 oktober) wil kansen voor leerlingen vergroten door digitale kennis en vaardigheden.
  • Erika Diender van Quadraam ziet dat de relatie tussen leerling en leraar bepalend is voor de kwaliteit van het onderwijs.
  • Jan Otte van Jacobus Fruytier Scholengemeenschap werkt aan brede zorgscholen als oplossing voor passend onderwijs voor ieder kind.
  • Barbara Dijkgraaf van stichting ZAAM pleit ervoor om het onderwijs naar potentie in te richten.
Extra information

  

Keywords
-

Commentaar van gebruikers