Een ogenblik geduld a.u.b.

Start testgroep 'Overhead' voor uitbreiding benchmark

door Rinnie Oey
In de periode februari - medio maart start een testgroep 'Overhead' met gebruikers uit de sector. Dit ter voorbereiding op het uitbreiden van de Benchmark PO&VO met dit thema komend najaar.

Deze testgroep heeft als doel om alle mogelijke vragen en onduidelijkheden rondom de uitvraag van het thema overhead zoveel als mogelijk te inventariseren.

De uitkomsten van deze testfase zullen we vervolgens verwerken in de communicatie en informatievoorziening rondom dit thema, voordat medio 2021 de daadwerkelijke uitvraag over het jaar 2020 wordt uitgedaan.  De planning is dat vanaf komend najaar ook binnen dit thema vergelijkingen tussen schoolbesturen mogelijk zijn.

Wat is overhead? 
‘Het geheel van functies gericht op de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. Tot de overhead behoren alle functies die dit doel dienen. De overheadfuncties staan derhalve niet rechtstreeks ten dienste van de leerling. Ze leveren indirect een bijdrage aan het functioneren van de organisatie’ (Huijben 2011)