Een ogenblik geduld a.u.b.

Ewald van Vliet over het belang van deelnemen aan de benchmark

door Rinnie Oey

Waarom moeten zoveel mogelijk schoolbesturen deelnemen aan de Benchmark PO&VO? Ewald van Vliet legt uit.

Als lid van de Bestuurlijke Klankbordgroep geeft hij advies aan het team van het programma Benchmark PO&VO.

Als stichting voor bijzonder primair en voortgezet onderwijs werkt Lucas Onderwijs vanuit de visie dat ‘elk kind recht heeft op het best denkbare onderwijs, om zich te ontwikkelen tot een zelfbewuste, verantwoordelijke en kansrijke burger’. Met een waar onderwijshart – leraar, schooldirecteur, onderwijsadviseur – is Ewald van Vliet sinds 2014 voorzitter van het College van Bestuur en is met name benieuwd hoe ‘zijn’ onderwijsprestaties zich verhouden tot die van andere schoolbesturen.

Vergelijken

“Door te vergelijken wat onze prestaties zijn als Lucas Onderwijs kunnen wij zien hoe zich dat verhoudt tot andere schoolbesturen,” vertelt Ewald van Vliet. “En daar kunnen wij van leren zodat waar wij goed in zijn, wij weten dat vast te houden en daar waar anderen het beter doen, wij kunnen kijken wát kunnen we ervan leren om het zelf beter te doen?”

Compleet beeld

Met zestig scholen en bijna 36.000 leerlingen is Lucas Onderwijs bovendien één van de grootste schoolbesturen in Nederland. “Het is belangrijk dat alle schoolbesturen in Nederland gaan meedoen aan de benchmark omdat op die manier een heel compleet beeld van de sector ontstaat, we transparant zijn en laten zien aan iedereen hoe het geld aan onderwijs wordt besteed en welke resultaten daarmee worden behaald”, besluit Van Vliet.

Kijk hier naar de videoboodschap.