Een ogenblik geduld a.u.b.

’Met de Benchmark PO&VO nemen we zelf de regie’

door Rinnie Oey
Waarom moeten zoveel mogelijk schoolbesturen deelnemen aan de benchmark? Michel Dankers legt uit.

Als lid van de Bestuurlijke Klankbordgroep geeft hij advies aan het team van het programma Benchmark PO&VO.

Michel Dankers is er heel stellig over: de meerwaarde van de Benchmark PO&VO is op de eerste plaats leren van elkaar. En dat wil hij graag inzetten voor Voortgezet Onderwijs Regio Meijerijstad (VORM) waar hij vanaf 2011 het College van Bestuur vormt. “De benchmark biedt ons op een relatief eenvoudige wijze data-informatie over de inzet van de middelen in de meest brede zin van het woord in relatie tot onze maatschappelijke opdracht: gewoon kwalitatief goed onderwijs voor onze leerlingen.”

Dialoog

Met een achtergrond in de accountancy is hij vanuit het bedrijfsleven gevraagd om het onderwijs in te gaan: eerst om de governance in te richten en nu met de focus op de kwaliteitszorg van het onderwijs. “Op de tweede plaats is de benchmark ook een instrument dat ons helpt bij de horizontale en verticale dialoog met onze belanghebbenden. Daarbij denk ik wel op de eerste plaats aan onze leerlingen, aan hun ouders, aan medewerkers, aan MR, Raden van Toezicht maar natuurlijk ook Inspectie, lokale en regionale en landelijke overheid,” gaat Dankers verder. Op de derde plaats ziet hij het belang om als sector regie te kunnen voeren op de informatievoorziening en de verantwoording richting samenleving en politiek.

Gesprek

Waarom andere collega’s hieraan zouden moeten meedoen? Michel Dankers: “Willen wij, als bestuurders, als vo-sector als geheel dat anderen, dat belanghebbenden onze data en de informatie van ónze scholen gebruiken, daar zelf duiding aan gaan geven, daar zelf conclusies uit gaan trekken met de mogelijkheid op onjuiste beelden? Of nemen wij zelf de regie? Gaan wijzelf het gesprek aan, in onze scholen, in onze besturen, tussen besturen, maar zeker ook met andere belanghebbenden over wat die informatie nou daadwerkelijk betekent, wat we daar mee kunnen, en hoe we die publieke middelen doelmatig kunnen inzetten om goed onderwijs aan onze leerlingen te geven.”

Kijk hier naar de videoboodschap van Michel Dankers, Ingrid Sluiter en Ewald van Vliet.