Een ogenblik geduld a.u.b.

Nieuws

Laatste nieuws

 • -

  VO-raad presenteert de nieuwe Sectorrapportage Voortgezet Onderwijs 2022

  De VO-raad presenteerde op donderdag 10 november de Sectorrapportage 2022 voor het voortgezet onderwijs. Op basis van cijfers rond thema’s als het lerarentekort, onderwijs op maat, kansenongelijkheid, het welbevinden van leerlingen en financiële reserves laten we zien hoe het VO ervoor staat. We vertellen ook welke oplossingsrichtingen we zien voor vraagstukken als het lerarentekort, huisvesting, en om de kansen van leerlingen te vergroten.

  De sectorrapportage is te vinden op de site van de VO-raad.

  De presentatie aan de Kamercommissie onderwijs is terug te kijken via de site van de Tweede Kamer.

   

 • -

  PO-raad presenteert de nieuwe Sectorrapportage Primair Onderwijs 2022

  De PO-raad presenteerde op donderdag 10 november de Sectorrapportage 2022 voor het primair onderwijs. Op basis van cijfers rond thema’s als het personeelstekort, onderwijs op maat, kansenongelijkheid, en financiële reserves laten we zien hoe het PO zich ontwikkelt en er nu voorstaat. We vertellen ook welke oplossingsrichtingen we zien om vraagstukken als huisvesting en het lerarentekort aan te pakken, en de kansen voor kinderen te vergroten.

  De sectorrapportage is te vinden op de site van de PO-raad.

  De presentatie aan de Kamercommissie onderwijs is terug te kijken via de site van de Tweede Kamer.

   

 • -

  Benchmark PO & VO, schoolbesturen in beeld

  Veel besturen, Raden van Toezicht, medezeggenschapsraden en andere geïnteresseerden  weten de benchmark PO & VO al te vinden. Maar voor sommigen is het nog nieuw. 

  In de animatie op Vimeo  krijg je een beeld van wat de benchmark voor jou kan betekenen.

 • -

  Beter worden door benchmarken

  Met ruim 30.000 leerlingen op 67 scholen is de Rotterdamse stichting BOOR een groot schoolbestuur. Als combinatiebestuur omvat BOOR meerdere onderwijssoorten, zoals basis-, voortgezet en speciaal onderwijs. “In het algemeen is benchmarken voor een combinatiebestuur erg ingewikkeld. Denk hierbij aan  de toerekening van kosten, personele inzet en resultaten naar de verschillende onderwijssectoren binnen zo’n bestuur. Dus dat juist de Benchmark PO&VO hieraan aandacht geeft is een mooie stap vooruit,” stelt manager Financiën Erik de Graaf.

 • -

  Eenpitter Jack Slangen: ’Ik heb iets met getallen’

  In de reeks 'Bestuurders over 'hun' benchmark' bijt Jack Slangen van KBS Laurentius het spits af.

 • -

  Benchmark PO&VO na 1 jaar: wat doen we er al mee?

  Het informatie- en verantwoordingsinstrument Benchmark PO&VO is al meer dan een jaar openbaar. Tijd voor een tussenstand met als belangrijkste vraag: wat doen we er al mee (of nog niet)?

 • -

  Online vragenlijst geeft inkijkje in gebruikerservaring

  De online vragenlijst die gebruikers binnen het dashboard kunnen invullen, hebben tot nu toe meer dan honderd gebruikers ingevuld.

 • -

  REMINDER: deel je gebruikerservaring met de benchmark

  De Benchmark PO&VO staat bijna een jaar online en maakt de balans op. Gebruikers nodigen we van harte uit om hun ervaringen met het online platform te delen in een korte vragenlijst.
 • -

  Sectorrapportages po en vo 2021: vanaf nu openbaar

  Na de presentatie van de sectorrapportages voor het primair en voortgezet onderwijs 2021 aan de Vaste Kamercommissie Onderwijs op 7 oktober, zijn deze publicaties voor iedereen beschikbaar.
 • -

  Lancering sectorrapportages po en vo op 7 oktober a.s.

  Op donderdag 7 oktober vindt de presentatie plaats van de eerste sectorrapportages voor het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs aan de Vaste Kamercommissie Onderwijs.

 • -

  Overhead later in de Benchmark PO&VO

  De Benchmark PO&VO wordt later dan beoogd uitgebreid met het thema Overhead. Voor een tijdige levering van de benodigde gegevens dit jaar ontbreekt namelijk de door OCW aan te brengen juridische grondslag voor de aanvullende uitvraag door DUO.
 • -

  Noteer: 30 september a.s. VO-congres 2021

  Op 30 september a.s. houdt de VO-raad het jaarlijks congres met als thema 'Het onderwijs kijkt verder'.
 • -

  'Met de benchmark in je achterzak kun je een onderbouwd antwoord geven'

  Aan het woord is het collegiale bestuur van de Landstede Groep in het aprilnummer van het VO-magazine.
 • -

  Onderwijsveld heeft baat bij transparantie van informatie

  Hoe voorzien we het onderwijsveld van maatschappelijk relevante informatie? Vanuit zijn functie adviseur OCW Taxonomie bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) is dat voor Hans Plomp de centrale vraag in zijn dagelijks werk:
 • -

  Voorzitter PO-Raad over het belang van Benchmark PO&VO voor een sterke sector

  Met het oog op aanstaande Tweede Kamerverkiezingen op 17 maart benadrukt Rinda den Besten, voorzitter van de PO-Raad, in haar blog de noodzaak van politieke durf om keuzes te maken en structurele extra investeringen te doen voor de toekomst van het onderwijs.
 • -

  Al een keer ingelogd bij Benchmark PO&VO?

  Heb je als schoolbestuur inloggegevens nodig om in te loggen bij het dashboard van de Benchmark PO&VO of wil je een extra account? Dat kan eenvoudig door een mail te sturen naar benchmark@povosi.nl.

 • -

  Benchmarkteam zoekt versterking

  Wil jij bijdragen aan een sterke sector van het funderend onderwijs? Lees dan snel verder voor mogelijkheden om het team Benchmark PO&VO te versterken.
 • -

  ’Overhead is nodig voor goed onderwijs’

  In het tweede jaar van de ontwikkeling van de Benchmark PO&VO, die vanaf 1 februari 2021 openbaar is, wordt deze eind 2021 uitgebreid met onder meer het thema overhead. Dit keer aan het woord is John Kruijer, die ervaring heeft met een benchmark voor overhead.
 • -

  Benchmark PO&VO nu openbaar toegankelijk

  Inzicht krijgen in het bestuur in het funderend onderwijs? Vanaf 1 februari 2021 is de Benchmark PO&VO openbaar.
 • -

  ‘Eerst een organisatievisie, dan volgt overhead’

  Met de openbaarmaking op 1 februari 2021 is de Benchmark PO&VO ook publiekelijk een feit. Ondertussen wordt achter de schermen hard doorgewerkt aan de verdere ontwikkeling, zoals met het uitbreiden met het thema overhead.
 • -

  Start testgroep 'Overhead' voor uitbreiding benchmark

  In de periode februari - medio maart start een testgroep 'Overhead' met gebruikers uit de sector. Dit ter voorbereiding op het uitbreiden van de Benchmark PO&VO met dit thema komend najaar.
 • -

  Webinar ‘Hoe werkt de Benchmark PO&VO?’ bijt spits af

  Tijdens de webinar ‘Hoe werkt de Benchmark PO&VO?’ op 13 en 14 januari hebben leden hun eerste ervaringen met de benchmark met elkaar kunnen delen.

 • -

  ‘De benchmark moet nog groeien maar ik kan nu al het goede gesprek voeren’

  Benieuwd naar de eerste Benchmark PO&VO, dook Wim Kokx na de ALV van de VO-raad op 26 november jl. in zijn ‘eigen’ data en was positief verrast.

 • -

  ’Met de Benchmark PO&VO nemen we zelf de regie’

  Waarom moeten zoveel mogelijk schoolbesturen deelnemen aan de benchmark? Michel Dankers legt uit.
 • -

  UPDATE: webinar ‘Hoe werkt de Benchmark PO&VO?’ januari 2021

  Op 13 en 14 januari 2021 vindt een webinar plaats over de Benchmark PO&VO met als centraal thema ‘Hoe werkt de Benchmark PO&VO?’. Schoolbestuurders zijn van harte uitgenodigd om deel te nemen. - Update: de eerder aangekondigde webinar op 12/1 komt te vervallen -
 • -

  'Benchmark PO&VO vult een lacune'

  Na de presentatie van de eerste Benchmark PO&VO op 19 november tijdens de ALV van de PO-Raad ging Harry van de Kant als één van de eersten aan de slag met de benchmark.
 • -

  Ingrid Sluiter over het belang van deelnemen aan de Benchmark PO&VO

  Dit keer legt Ingrid Sluiter uit waarom zoveel mogelijk schoolbesturen moeten deelnemen aan de benchmark.

 • -

  Ewald van Vliet over het belang van deelnemen aan de benchmark

  Waarom moeten zoveel mogelijk schoolbesturen deelnemen aan de Benchmark PO&VO? Ewald van Vliet legt uit.

 • -

  Bestuurders aan het woord

  Michel Dankers (stichting Voortgezet Onderwijs Regio Meijerijstad), Ingrid Sluiter (SKPO Eindhoven) en Ewald van Vliet (Lucas Onderwijs regio Haaglanden) vertellen wat de benchmark voor hen betekent.

 • -

  Presentatie 1e Benchmark PO&VO 19 en 26 november 2020

  Op 19 en 26 november is het zover: de presentatie van de eerste Benchmark PO&VO vindt plaats tijdens de Algemene Ledenvergaderingen (ALV’s) van de PO-Raad en de VO-raad.

 • -

  Hoe werkt de benchmark?

  Deze animatie laat zien hoe je Benchmark PO&VO kunt gebruiken. 

 • -

  ‘Zelf het verhaal van de sector vertellen met de Benchmark PO&VO’

  Eind 2019 stemden leden van de PO-Raad en de VO-raad in met de ontwikkeling van een Benchmark PO&VO. Bestuurders, controllers en stafmedewerkers gaven in grote getalen gehoor aan de oproep om mee te denken over de inrichting. We spraken met drie deelnemers na de werksessies over de verdere ontwikkeling van de benchmark: het wordt veel meer dan een pakket aan cijfers...

 • -

  Veelgestelde vragen over de Benchmark PO&VO

  Wat is de Benchmark PO&VO? Waarom is het juist nu belangrijk om een benchmark te ontwikkelen? Kan ik als schoolbestuurder invloed uitoefenen op de inhoud van de benchmark?

 • -

  Vergelijken, leren en verbeteren. Over het waarom van de benchmark

  De VO-raad verkent samen met de PO-Raad de mogelijkheid van een benchmark. Beide ALV’s bespreken dit plan op de komende Algemene Ledenvergadering. Wat houdt zo’n benchmark in en hoe kunnen scholen, schoolbesturen en de sector deze benutten?