Een ogenblik geduld a.u.b.

Vergelijken, leren, verbeteren
Schoolbesturen in beeld

Benchmark PO&VO: openbaar

Een sterke sector primair- en voortgezet onderwijs (po en vo), waar we van elkaar leren, transparant verantwoording afleggen en het eigen verhaal vertellen.

Hiervoor heeft de sector zelf een gezamenlijk informatieproduct ontwikkeld, de Benchmark PO&VO. Hiermee kunnen schoolbesturen middelen van vergelijkbare besturen structureel met elkaar vergelijken. Dit aan de hand van data, bijvoorbeeld over inzet van middelen, medewerkers en onderwijsopbrengsten.

Zo werken schoolbesturen in het funderend onderwijs samen aan een sterke sector.

Benchmark PO Benchmark VO

Sectorrapportages 2021

Een belangrijk onderdeel van het benchmarkprogramma zijn de sectorrapportages voor het po en het vo.

Per sector publiceren we een separate rapportage: dit in aanvulling op een gezamenlijke Benchmark PO&VO die beide sectoren omvat.

Elke sectorrapportage vertelt het feitelijk verhaal van de sector binnen de actuele context, op basis van betrouwbare data. De eerste edities zijn vanaf nu voor iedereen te raadplegen.

We hebben bij zeven schoolbestuurders vinger aan de pols gehouden over welke thema’s in hun regio aandacht verdienen: kijk en lees mee.

Sectorrapportage PO Sectorrapportage VO

Nieuws

 • VO-raad presenteert de nieuwe Sectorrapportage Voortgezet Onderwijs 2022

  / Daniël van Geest

  De VO-raad presenteerde op donderdag 10 november de Sectorrapportage 2022 voor het voortgezet onderwijs. Op basis van cijfers rond thema’s als het lerarentekort, onderwijs op maat, kansenongelijkheid, het welbevinden van leerlingen en financiële reserves laten we zien hoe het VO ervoor staat. We vertellen ook welke oplossingsrichtingen we zien voor vraagstukken als het lerarentekort, huisvesting, en om de kansen van leerlingen te vergroten.

  De sectorrapportage is te vinden op de site van de VO-raad.

  De presentatie aan de Kamercommissie onderwijs is terug te kijken via de site van de Tweede Kamer.

   

 • PO-raad presenteert de nieuwe Sectorrapportage Primair Onderwijs 2022

  / Daniël van Geest

  De PO-raad presenteerde op donderdag 10 november de Sectorrapportage 2022 voor het primair onderwijs. Op basis van cijfers rond thema’s als het personeelstekort, onderwijs op maat, kansenongelijkheid, en financiële reserves laten we zien hoe het PO zich ontwikkelt en er nu voorstaat. We vertellen ook welke oplossingsrichtingen we zien om vraagstukken als huisvesting en het lerarentekort aan te pakken, en de kansen voor kinderen te vergroten.

  De sectorrapportage is te vinden op de site van de PO-raad.

  De presentatie aan de Kamercommissie onderwijs is terug te kijken via de site van de Tweede Kamer.

   

 • Benchmark PO & VO, schoolbesturen in beeld

  / Daniël van Geest

  Veel besturen, Raden van Toezicht, medezeggenschapsraden en andere geïnteresseerden  weten de benchmark PO & VO al te vinden. Maar voor sommigen is het nog nieuw. 

  In de animatie op Vimeo  krijg je een beeld van wat de benchmark voor jou kan betekenen.

Over ons

Wie zijn we en wat doen we?

De PO-Raad is de sectororganisatie voor het primair onderwijs (PO). De vereniging behartigt de gemeenschappelijke belangen van de schoolbesturen in het basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs. De PO-Raad richt zich op de drie grote domeinen:

 • bekostiging
 • werkgeverschap
 • de hoofdlijnen van het onderwijsbeleid.

Via bezoeken, netwerkbijeenkomsten en de Algemene Ledenvergadering zijn leden betrokken bij de standpuntbepaling van de PO-Raad.

PO-RAAD

De VO-raad is een vereniging van scholen in het voortgezet onderwijs. De raad behartigt de belangen van het voortgezet onderwijs bij overheid, politiek, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Daarnaast bevordert de VO-raad de kwaliteit van het onderwijs door schoolbestuurders en schoolleiders te faciliteren bij het vervullen van hun taak. De VO-raad vertegenwoordigt vrijwel alle schoolbesturen in Nederland en voert overleg met werknemersorganisaties over de arbeidsvoorwaarden van ruim 120.000 personeelsleden.

VO-RAAD