Een ogenblik geduld a.u.b.

Informatie

● De sectorrapportages po en vo

Een belangrijk onderdeel van het programma Benchmark PO&VO zijn de sectorrapportages voor het po en het vo. Per sector publiceren we een separate rapportage: dus zowel een sectorrapportage po als een sectorrapportage vo. Dit in aanvulling op een gezamenlijke Benchmark PO&VO die beide sectoren omvat. Elke sectorrapportage vertelt het eigen, feitelijk verhaal van de sector binnen de actuele context. Op basis van betrouwbare data uit onder meer de Benchmark PO&VO geven we meer genuanceerde duiding aan de cijfers. Zo kan het goede gesprek worden gevoerd met betrokken partijen, zoals de politiek.

Op donderdag 7 oktober 2021 heeft de politieke lancering van de sectorrapportages plaatsgevonden. 

We hebben bij zeven schoolbestuurders vinger aan de pols gehouden over welke thema’s in hun regio aandacht verdienen: www.benchmarkpovo.nl/sectorrapportages.

Ga direct naar

/ ● Sectorrapportages po en vo / 33 kB