Een ogenblik geduld a.u.b.

Informatie

  • ● Informatieproducten: samenhang

    De PO-Raad en de VO-raad bieden een gezamenlijk aanbod van Informatieproducten aan. De Benchmark PO&VO maakt dat aanbod compleet met de unieke mogelijkheid om te vergelijken op het niveau van schoolbesturen, om te leren van elkaar en om op sectorniveau het eigen verhaal te vertellen: • Vensters, helpt schoolbesturen en hun scholen (primair-, speciaal- en voortgezet onderwijs) om transparant te zijn en verantwoording af te leggen over hun onderwijs. Door in te loggen in Vensters kunnen gebruikers informatie op scholenopdekaart.nl bewerken. Ook kun je als gebruiker rapporten downloaden die inzicht geven in o.a. de resultaten van scholen en besturen (Managementvenster). Verder kunnen gebruikers tevredenheidsonderzoeken uitvoeren onder leerlingen, ouders en medewerkers. • Scholen op de kaart, is voor ouders (als hulp bij schooloriëntatie) en andere belanghebbenden (Onderwijsinspectie, onderwijsprofessionals en gemeenten). Het biedt informatie over onderwijs en bedrijfsvoering van scholen. • Samenwerkingsverbanden op de kaart, is voor scholen, besturen, gemeenten, jeugdzorg en Onderwijsinspectie. Het toont de stand van zaken in het passend onderwijs, op landelijk niveau en per samenwerkingsverband. Om elk kind een passende onderwijsplek te bieden hebben scholen een zorgplicht. Scholen werken daarbij samen, meestal in regionaal verband. Deze samenwerkingsverbanden zorgen ervoor dat er een passende plek is voor alle leerlingen in de regio. • PO in Cijfers, is gericht op politiek, media en andere geïnteresseerden in het primair onderwijs. Het presenteert de kerncijfers van het primair onderwijs. • VO in Cijfers, is voor beleidsmedewerkers en andere geïnteresseerden in het voortgezet onderwijs. Het geeft overzicht van kerncijfers van de sector en cijfers rondom belangrijke ontwikkelingen of actuele onderwerpen die spelen in het voortgezet onderwijs. De informatieproducten maken gebruik van dezelfde kwaliteitsdata en definities. Deze zijn gecontroleerd en betrouwbaar.

    / ● Informatieproducten / 11 kB