Een ogenblik geduld a.u.b.

Informatie

 • ● Geschiedenis: wat ging er aan vooraf?

  In de Strategische agenda van zowel de PO-Raad als de VO-raad staat de volgende ambitie beschreven: gericht inzetten op de verdere versterking van de verantwoording over kwaliteit en doelmatige inzet van middelen door schoolbesturen.

  Verkenning

  Daarnaast willen beide verenigingen het lerend vermogen van het funderend onderwijs versterken door in te zetten op ‘het leren van elkaar’. Dit kreeg een extra impuls door het advies van de Onderwijsraad over de versterking van de lumpsum, uit juni 2018.

  De sectorraden gaven aan zelf regie te willen voeren op de ontwikkeling van een benchmark. In het voorjaar van 2019 is daartoe een verkenning uitgevoerd.

  Besluit

  Met de conclusies van deze verkenning is op de algemene ledenvergadering van beide verenigingen (november 2019) ingestemd met het besluit te komen tot een gezamenlijke benchmark voor het primair- en voorgezet onderwijs.

  Vanaf dat moment is het funderend onderwijs gestart met het ontwikkelen van de Benchmark PO&VO.

  Nieuwsarchief

   

  / ● Geschiedenis / 33 kB