Een ogenblik geduld a.u.b.

disclaimer

Disclaimer Benchmarkpovo.nl

Deze disclaimer is van toepassing op de website www.BenchmarkPoVo.nl. De PO-Raad en VO-raad (waarnaar ook verwezen wordt als de raden) zijn eigenaar van de website.

Informatie op Benchmarkpovo.nl

De PO-Raad en VO-raad betrachten de grootst mogelijke zorgvuldigheid bij de samenstelling en het beheer van de website. De raden kunnen echter niet garanderen dat alle informatie juist en/of volkomen is, en/of blijft. Aan de inhoud van deze website kunnen daarom geen rechten worden ontleent.
De raden behouden zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Informatie van derden

De raden zijn niet verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van websites die via een externe link bezocht worden.

Het aanbieden op deze website van hyperlinks naar websites van derden betekent niet dat de raden de op of via deze sites aangeboden producten of diensten aanbeveelt. De websites van derden waarnaar hyperlinks zijn opgenomen worden niet door de raden gecontroleerd, gemaakt of onderhouden. Het gebruik van dergelijke hyperlinks en/of via hyperlinks aangeboden producten en/of diensten is volledig voor risico van de gebruiker.

De PO-Raad en VO-raad aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van door derden aangeboden informatie op de website. Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden.

De raden aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de - al dan niet door derden aangeboden - informatie op de website. De raden behouden zich dan ook het recht voor om de door derden aangeboden informatie te wijzigingen en/of te verwijderen, indien de door derden aangeboden of reeds geplaatste informatie in strijd is met de wet, de belangen van overige internetgebruikers of van andere derden.

Gebruik van BenchmarkPoVo.nl

Teksten op de website mag u, tenzij anders vermeld, onder bronvermelding voor niet-commerciële doeleinden vrij gebruiken onder deze voorwaarden. De PO-Raad en de VO-raad behouden zich nadrukkelijk het auteursrecht voor de op deze website verstrekte informatie, waaronder tevens grafische voorstellingen, fotomaterialen, documenten, beeldmerken en logos worden begrepen. Tenzij anders vermeld is het zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de raden niet toegestaan enige op deze website foto's, diagrammen, grafieken of documenten en andere vormen van informatie openbaar te maken en/of te vermenigvuldigen op welke wijze dan ook en/of op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of te verspreiden.

Voor klachten, opmerkingen of bij signalering van content die inbreuk maakt op wettelijke bepalingen of inbreuk maakt op rechten van derden kunt u ons mailen via benchmark@povosi.nl.